Časopis Naše řeč
en cz

Nová klasifikace souvětí v současné češtině

Pavlína Jínová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

A new classification of sentences in contemporary Czech

This article is a review of Josef Štěpán: Souvětí současné češtiny. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. 148 s.

 Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL. 

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
pavlina.jinova@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 3, s. 147-152

Předchozí Alena M. Černá: Lexikum dvou protialkoholních písní z období humanismu

Následující Robert Adam: Časopis Český jazyk a literatura, ročníky 61–64

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1