Časopis Naše řeč
en cz

Lexikum dvou protialkoholních písní z období humanismu

Alena M. Černá

[Články]

(pdf)

The lexicon of two anti-alcohol songs from the Humanist period

The article is dedicated to the production of Aleš Knobloch of Pirnsdorf, a steward and writer from the first half of the 16th century. His two preserved works were published in 1561: the farm handbook Regiment zprávy ovčího dobytku [The regiment of the sheep management] and the moral Písně dvě nové o tom hanebném a nekřesťanském trunkopolství [Two new songs on shameful and non-Christian drunkenness]. The lexical aspect of the songs is interesting – besides Knobloch’s neologisms trunkopolství [drunkenness] and trunkopolec [drunkard], there also occur other names connected with the drunkard themes, e.g. the names of toasts and drinking vessels. The attractiveness of the songs for the reader is increased by folk sayings concerning the drunkard’s conduct, e.g. zerval kantora [literally: he knocked down a school-master], i.e. he vomited, [literally: the tongue is walking in bedroom slippers], plete se mu jazyk [literally: his speech is beginning to slur], i.e. he articulates badly, or propaluje řešídko [literally: s/he is burning a hole in the sieve], i.e. s/he is disclosing a secret.

Key words: Aleš Knobloch of Pirnsdorf, Humanism, lexicon, old print, Older Czech
Klíčová slova: Aleš Knobloch z Pirnsdorfu, humanismus, slovní zásoba, starý tisk, starší čeština

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.  

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
alenacerna@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 3, s. 139-146

Předchozí Martin Beneš: Český zápis problematických pádů polských proprií s jednofunkčním písmenem i v koncové slabice

Následující Pavlína Jínová: Nová klasifikace souvětí v současné češtině

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1