Časopis Naše řeč
en cz

Český zápis problematických pádů polských proprií s jednofunkčním písmenem i v koncové slabice

Martin Beneš

[Články]

(pdf)

Czech spelling of problematic cases of Polish proper names containing the mono-functional letter i in the final syllable

 The paper deals with the spelling of cases of Polish proper names in Czech, the written nominative ending of which is preceded by the digraph ending in the so-called mono-functional letter i (conf. e.g. Świnoujś-ci-e, Bogaty-ni-a, Ka-si-a). It describes the essence of the problem, gathers all the relevant types of Polish proper names for consideration, enumerates cases in which Czech spelling could be (at least potentially) objectively problematic, presents possible arguments for possible Czech spellings and discusses them, and, finally, recommends one of them for general use.

Key words: orthography, Czech orthography, Polish orthography, letter, digraph, mono-functional letter i, bi-functional letter i, Czech declension of Polish proper names
Klíčová slova: pravopis, český pravopis, polský pravopis, písmeno, digraf, jednofunkční písmeno i, dvojfunkční písmeno i, české skloňování polských proprií

 Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL. 

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
benes@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 3, s. 129-138

Předchozí Karel Komárek: Slovosled v dopisech Karla Havlíčka

Následující Alena M. Černá: Lexikum dvou protialkoholních písní z období humanismu

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1