Časopis Naše řeč
en cz

Slovosled v dopisech Karla Havlíčka

Karel Komárek

[Články]

(pdf)

Word order in Karel Havlíček’s letters

In his letters, the writer Karel Havlíček Borovský (1821–1856) used word order changes common for Standard Czech of the 19th century: different attribute placement in relation to the determined noun, transgressives and infinitives in final position in semiclauses, finite verbs in final position in clauses, infinitive – modal verb inversion. These changes occur especially in passages in which the writer strove for esthetically impressive expression or a higher bookish style. In neutral communication, the usual word order based on topic-focus articulation is employed. The archaic type and markedness of Havlíček’s word order was confirmed by a survey in which most respondents modified the period word order in accordance with contemporary usage. 

Key words: 19th century Czech, Karel Havlíček Borovský, language of correspondence, word order
Klíčová slova: čeština 19. století, Karel Havlíček Borovský, jazyk korespondence, slovosled

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.  

Katedra bohemistiky FF UP
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
karelkomarek@atlas.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 3, s. 113-128

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Martin Beneš: Český zápis problematických pádů polských proprií s jednofunkčním písmenem i v koncové slabice

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1