Časopis Naše řeč
en cz

Monografie o enklitikách v češtině období baroka

Ludmila Uhlířová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

On enclitics in Baroque Czech

Pavel Kosek: Enklitika v češtině barokní doby. Brno: Host, 2011. 358 s. 

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Nýřanská 12, 153 00 Praha 16
lidauhlirova@seznam.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 2, s. 96-98

Předchozí Marie Čechová: Komentář k Akademické příručce českého jazyka

Následující Martin Prošek: Maximalistické miniatury

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1