Časopis Naše řeč
en cz

Komentář k Akademické příručce českého jazyka

Marie Čechová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

On the Academic Vade Mecum of the Czech Language

Markéta Pravdová – Ivana Svobodová (eds.): Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. 536 s. 

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL. 

Katedra bohemistiky PF UJEP
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
m-cechova@seznam.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 2, s. 91-95

Předchozí Pavel Štěpán: Sufix -na v pomístních jménech v Čechách

Následující Ludmila Uhlířová: Monografie o enklitikách v češtině období baroka

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1