Časopis Naše řeč
en cz

Sufix -na v pomístních jménech v Čechách

Pavel Štěpán

[Články]

(pdf)

The suffix -na in Bohemian minor place names

The article provides an analysis of the various functions of the suffix -na in minor place names (names of unsettled geographical objects) from the territory of Bohemia. The individual types of formations are analysed, interpreted, and illustrated using typical examples. The analysed suffix is predominantly used for derivation from noun bases. The names derived from common nouns are classified into several groups according to their motivation. An important conclusion concerns the derivation of minor place names using the suffix -na from personal names. This suffix is used only exceptionally for creation of minor place names from verbal bases, while in common nouns this type of derivation is not rare. This phenomenon illustrates the specific character of proper names in comparison with common nouns. 

Key words: functions of suffixes, minor place names, suffix -na, suffixation
Klíčová slova: funkce sufixů, pomístní jména, sufix -na, sufixace

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL. 

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
stepan@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 2, s. 79-90

Předchozí Stanislava Kloferová: Dobrodružství dialektologie: bur, burák, burášek, ořech, oříšek

Následující Marie Čechová: Komentář k Akademické příručce českého jazyka

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1