Časopis Naše řeč
en cz

Dobrodružství dialektologie: bur, burák, burášek, ořech, oříšek

Stanislava Kloferová

[Články]

(pdf)

Adventures in dialectology: bur, burák, burášek, ořech, oříšek

 The dialectal material database for the Dictionary of the Czech Language Dialects contains many expressions thus far not recorded in dictionaries. It is often only possible to assign them to a lexical item after a thorough dialectological and etymological analysis has been carried out. This is the case of the words bur, burák, burášek, ořech and oříšek denoting a kind of punishment or torture, involving the process of quickly grazing the back of someone else’s neck in an upward direction with the knuckles. The paper shows their usage in the Czech dialects, addresses their motivation in the Czech lexicon, and explains their origin.

Key words: Czech-German dialectal contacts, dialectal dictionary, dialectism, folk etymology
Klíčová slova: česko-německé nářeční kontakty, nářeční slovník, dialektismus, lidová etymologie

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL. 

Ústav pro jazyk český AV ČR
Veveří 97, 602 00 Brno
kloferova@iach.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 2, s. 71-78

Předchozí Petr Mareš: „Vypadlo to, ale miserabel pro mne“ Vícejazyčnost v korespondenci Karla Havlíčka

Následující Pavel Štěpán: Sufix -na v pomístních jménech v Čechách