Časopis Naše řeč
en cz

O společenské konverzaci adolescentů

Klára Dvořáková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

On adolescent conversation

Jiří Zeman: Verbální a neverbální prostředky v komunikaci mládeže. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. 157 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
klara.dvorakova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 1, s. 44-47

Předchozí Iva Nebeská: Česká studie o dětské řeči

Následující Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2013/2014

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1