Časopis Naše řeč
en cz

Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2012/2013

Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Irena Vaňková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Circle of Friends of the Czech Language during the academic year 2012/2013

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Kruh přátel českého jazyka
Filozofická fakulta UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
robert.adam@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 1, s. 46-49

Předchozí Marta Šimečková: Podkrkonošské vyprávěnky

Následující Jiří Rejzek: K sémantickému vývoji adjektiva umělý

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1