Časopis Naše řeč
en cz

Podkrkonošské vyprávěnky

Marta Šimečková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Tales from the Krkonoše mountain region

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Veveří 97, 602 00 Brno
simeckova@iach.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 1, s. 45-46

Předchozí Ivana Bozděchová: O naší řeči

Následující Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2012/2013

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1