Časopis Naše řeč
en cz

O naší řeči

Ivana Bozděchová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

On our speech

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
ivana.bozdechova@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 1, s. 43-44

Předchozí Pavel Machač: Artikulační, percepční a akustická různorodost českých afrikát – elektropalatografická studie

Následující Marta Šimečková: Podkrkonošské vyprávěnky