Časopis Naše řeč
en cz

Artikulační, percepční a akustická různorodost českých afrikát – elektropalatografická studie

Pavel Machač

[Články]

(pdf)

Articulatory, perceptional and acoustic variability of Czech affricates – an electropalatographic study

This study is a part of a wider research of articulatory weakening (fricativization) of the voiceless affricates /ts/ and /t∫/ in contemporary Czech. The affricates were analysed in three respects: (a) auditorily, (b) articulatorily, with the use of electropalatography, and (c) acoustically. Auditorily, three perceptual categories were established: canonical, weakened and fricativized. The legitimacy of these categories was subsequently supported by acoustic measurements and articulatory data. The results show the relative stability of the intervocalic affricates, a strong tendency towards fricativization as a consequence of dissimilation processes, and furthermore, dependence on speaker and gender. A methodology of a complex analysis of affricate reduction was created.

Key words: affricates, electropalatography, fricativization, lenition
Klíčová slova: afrikáty, elektropalatografie, frikativizace, artikulační oslabování

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav obecné lingvistiky FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
pavel.machac@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 1, s. 26-42

Předchozí Josef Štěpán: Přirovnávací vedlejší věty se spojkami jako a než

Následující Ivana Bozděchová: O naší řeči

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1