Časopis Naše řeč
en cz

Přirovnávací vedlejší věty se spojkami jako a než

Josef Štěpán

[Články]

(pdf)

Comparative subordinate clauses with the conjunctions jako and než

Using material from contemporary Czech, comparative subordinate clauses with the conjunctions jako and než are initially classified into adverbial and non-adverbial clauses. The analysis then considers the fact that in the adverbial clauses with jako, comparison is realized by a conjunction occurring togheter with a t-expression and the adverb stejně. The clause order is also taken into consideration. Adverbial clauses with než are then classified in particular into clauses of the narrowly understood manner (generally comparative) and measure (with the comparative in the head clause).

Key words: adverbial clause, comparative, conjunction, generally indicating comparative expression, non-adverbial clause
Klíčová slova: příslovečná věta, komparativ, spojka, povšechně naznačující přirovnávací výraz, nepříslovečná věta

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Peroutkova 1760/19, 150 00 Praha 5
stepan.josef@centrum.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 1, s. 13-25

Předchozí Jan Chromý: Přístupy ke zkoumání jazykové variace a česká jazyková situace

Následující Pavel Machač: Artikulační, percepční a akustická různorodost českých afrikát – elektropalatografická studie

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1