Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answer of the language counselling center of the Institute of the Czech language of the Czech academy of science on the question of the acronym UMPRUM and two variants of one verse from the Bible.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 5, s. 272

Předchozí Martin Beneš: Zápis rumunských vlastních jmen s monofunkčním písmenem e v koncové slabice

Následující Markéta Pravdová: Psaní velkých písmen v češtině – výsledky dotazníkového šetření