Časopis Naše řeč
en cz

Klad a zápor po slovesech bránění

Jakub Kopecký

[Články]

(pdf)

Affirmation and negation following verbs of preventing

The paper deals with the meaning and distribution of the negative and positive content clauses following verbs of preventing (e.g. bránit ‘prevent’, zakázat ‘forbid’) in Czech. It has often been assumed that the negation in these clauses is neutralized, thus the negative and positive clauses have the same meaning and can both be used in standard Czech. The analyses of constructions containing the verbs bránit, zabránit and zakázat, based on the Czech National Corpus, reveal that negative clauses after these verbs are less frequent than positive ones, and that sentences with a non-neutralized negation in the content clause, expressing the opposite of the positive clause, are also used.

Key words: affirmation, content clause, negation, neutralization, verbs of preventing
Klíčová slova: klad, obsahová věta, zápor, neutralizace, slovesa bránění

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
kopecky@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 5, s. 225-237

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Eliška Kleňhová: Postavení a užívání interjekcí v současné češtině