Časopis Naše řeč
en cz

XCLNT aneb Devokalizované zkratky v chrématonymii

Kateřina Čechová

[Drobnosti]

(pdf)

XCLNT or Devocalized abbreviations in chrematonymy

This article discusses the type of abbreviations used in the proper names of market products. This type is formally based on the omission of vowels and the use of capital consonant letters.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
kata.cechova@seznam.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 4, s. 220-223

Předchozí Ivana Svobodová: Projekt a grant

Následující Z dopisů jazykové poradně