Časopis Naše řeč
en cz

Projekt a grant

Ivana Svobodová

[Drobnosti]

(pdf)

Projekt and grant

This article discusses the meaning of the words projekt and grant.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
svobodova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 4, s. 218-220

Předchozí Michaela Boháčová: Myšlení o toponymech

Následující Kateřina Čechová: XCLNT aneb Devokalizované zkratky v chrématonymii