Časopis Naše řeč
en cz

Lidová etymologie v češtině

Ilona Janyšková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Folk etymology in Czech

The article is a review of Jiří Rejzek: Lidová etymologie v češtině. Praha: Karolinum, 2009. 144 s.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Veveří 97, 602 00 Brno
ilona.janyskova@iach.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 4, s. 212-214

Předchozí Ludmila Uhlířová: Čeština v negližé – očima bulharských lexikografů

Následující Michaela Boháčová: Myšlení o toponymech