Časopis Naše řeč
en cz

K současnému stavu slovenské frazeologie

Marie Čechová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

On the contemporary state of Slovak phraseology

The article is a review of Dana Baláková: Dynamika súčasnej slovenskej frazeológie (fond somatických frazémů). Greifswald: Ernst-Moritz-Ardnt-Universität, 2011. 315 s.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra bohemistiky PF UJEP
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
m-cechova@seznam.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 4, s. 203-207

Předchozí Karel Kučera: Rozšířené vydání Slovníku české frazeologie a idiomatiky

Následující Ludmila Uhlířová: Čeština v negližé – očima bulharských lexikografů