Časopis Naše řeč
en cz

O novém českém slovese lajkovat

Hana Prokšová

[Drobnosti]

(pdf)

On the new Czech verb lajkovat

This article discusses the meaning, use and origin of the verb lajkovat.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
proksova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 2, s. 109-112

Předchozí Pavel Štěpán: Onomastická publikace k jubileu prof. Šrámka

Následující Z dopisů jazykové poradně