Časopis Naše řeč
en cz

Onomastická publikace k jubileu prof. Šrámka

Pavel Štěpán

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Onomastic book for the jubilee of prof. Šrámek

The article is a review of Milan Harvalík – Eva Minářová – Jana Marie Tušková (eds.): Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. 316 s.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 2, s. 102-108

Předchozí Zdeňka Hladká: Po dlouhé době kompendiální práce o lexikonu

Následující Hana Prokšová: O novém českém slovese lajkovat