Časopis Naše řeč
en cz

Fonetický pohled na naši řeč. Slovo úvodem

Jan Volín

[Články]

(pdf)

Phonetic perspective on our speech. Preface

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 1, s. 1-2

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Radek Skarnitzl, Pavel Machač: Míra rušivosti parazitních zvuků v řeči mediálních mluvčích