Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

František Nepil

[Drobnosti]

(pdf)

-

Úryvek z dopisu Františka Nepila dr. Antonínu Tejnorovi. Přetištěno (se svolením nakladatelství) z knihy …Váš František Nepil (Výbor z dopisů). Granát 2004. s. 50―51.

 

Vážený a milý pane doktore,

… moje čtenářka paní Rydlová… se na mne obrátila jako na arbitra ve věcech jazykovědných. Nebyla totiž spokojena s odpovědí Vašeho ctihodného ústavu (teda ÚJČ, nikoli ústavu zdravotního, v němž se račte nacházet). Ústav pro jazyk český totiž písemně sdělil dceři mé čtenářky, že nemá zaznamenán výraz kudykátka (ve smyslu sukně). „Co to máš dneska na sobě za kudykátku?“ A já jako znalec měl rozhodnout v její prospěch.

Přikládám Vám tedy jako přílohu mou odpověď (herdek, to není dcera, to byla sestřenka!). Z té poznáte, jak jsem se postavil za Váš ústav.

Milá paní Rydlová,

abych se Vám přiznal, i já jsem četl slovo „kudykátka“ poprvé až ve Vašem dopise. Znám však dr. Kuchaře i B. Urbanovou z Ústavu pro jazyk český a ujišťuji Vás, že oběma můžete věřit. Jsou to moc svědomití lidé, a než Vám odpověděli, určitě prohlédli všechny kartotéky, kterých jsou u nich plné chodby a pracovny.

Jinak se mi to slovo ovšem docela líbí, a jestli mi ho půjčíte, třeba si ho do něčeho propašuji, pokud mi to nebudete mít za zlé. I když možná ne ve významu sukně.

S pozdravem pro Vás a pro Vaši paní sestřenku

F. Nepil

Naše řeč, ročník 89 (2006), číslo 5, s. 272

Předchozí Ivana Svobodová: Tvarohomakový koláč

Následující Jana Matúšová: Jak čteme a píšeme naše příjmení