Časopis Naše řeč
en cz

Pryč

[Hovorna]

(pdf)

-

Pan S. P. nám píše, že odeslati bez přídavku »pryč«, jehož žádáme III, 154 n., schází také proti dnešnímu zvyku lidové mluvy 1. Sam. (1. Král.) 29, 4, že tedy není chyba, nepsati slova zbytečného. Zapomněl, že zase znamená v staré době »nazpět«, a tak také na místě, které proti nám vede. Knížata Filistinská praví tam Achisovi, u něhož David našel útočiště: »Odešli zase (= nazpět) muže toho, ať se navrátí k místu svému…«; je zde zřetelně řečeno, kam dá Davida odeslati, pryč by zde bylo opravdu zbytečné, ale nebylo by asi ani Bratřím zbytečné, kdyby jim zase znamenalo »opět«.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 2, s. 61

Předchozí Dům hedbávím

Následující Rozhodopádně