Časopis Naše řeč
en cz

Dům hedbávím

[Hovorna]

(pdf)

-

(S. P.) Tak tedy visí tato krása v loketních písmenech na domě v Železné ulici! Jsme tomu sami rádi; aspoň čtenáři vidí, že jsme si ji na str. 254 před. ročníku nevymyslili.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 2, s. 61

Předchozí Broubiti

Následující Pryč