Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

-

Dotaz

Prosím o vysvětlení pojmů nadstavba a nástavba v souvislosti se stavebním zákonem. Se svými spolupracovníky máme letitý problém, zda jde o nadstavbu rodinného domu, nebo nástavbu rodinného domu, nebo zda se mohou užívat oba termíny.

Odpověď

Slovník spisovného jazyka českého (Academia, Praha 1989) a Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Academia, Praha 1994) uvádějí tyto významy:

nadstavba – stavba postavená nad něčím nebo vyvýšená nad něčím; nástavba (např. nadstavba domu, nadstavba v podkroví);

nástavba – 1. stavba, kterou se hotová stavba zvyšuje, přístavba do výšky; nadstavba (např. nástavba pátého patra); 2. vůbec zvýšení nebo rozšíření něčeho (např. provádí se nástavba školy).

Z uvedených významů tedy vyplývá, že u rodinného domu můžeme provádět nadstavbu i nástavbu, pokud je dům stavěn do výšky, a nástavbu, pokud se dům rozšiřuje i jiným směrem.

Dotaz

Koupila jsem si zdravotní přikrývku. V kupní smlouvě je uvedeno: Naše zboží v 90 % zmírňuje mnohé zdravotní problémy. 100% vyléčení garantovat nemůžeme. Dle mého názoru věty, potvrzují, zaručují, že uvedené zboží má pozitivní účinek na lidský organismus v 90 %. Je můj názor správný?

Odpověď

Pro vysvětlení významu reklamního textu musíme vyjít z významu slov v něm použitých. Důležité pro nás je přídavné jméno mnohé. Souvisí s neurčitou číslovkou mnoho s významem ‚značný, velký počet, velké množství, hodně‘. Slovník spisovného jazyka českého u hesla mnohý uvádí: ‚ve velkém počtu se vyskytující, četný, hojný, leckterý, nejeden, některý‘. Výrobce slibuje zmírnění mnohých zdravotních problémů, ale nekonkretizuje jakých. Právě obratně formulovaná neurčitost, nekonkrétnost vyjádření může být příčinou špatného pochopení věty. Pokud máme nějaké problémy, rádi uvěříme, že nám je někdo pomůže odstranit nebo alespoň zmírnit. Patří-li zrovna naše potíže mezi ty mnohé, které je schopna zdravotní přikrývka zmírnit, nám nikdo nezaručí. Pokud bychom chtěli mít jistotu, že si pořizujeme zdravotní pomůcku, která nám opravdu může pomoci, musel by výrobce dostatečně zřetelně popsat vlastnosti výrobku, vysvětlit jeho působení, vymezit případy, na které se vztahuje. Pak bychom mohli očekávat, že bude splněno to, co nám slibuje při prodeji.

Nemůžeme tedy s Vámi jednoznačně souhlasit, že zmíněné věty zaručují, že uvedené zboží má pozitivní nebo léčivý účinek na lidský organismus v 90 %. V případě reklamních textů nejrůznějších výrobků bychom měli text číst opravdu pečlivě a nenechat se nalákat líbivými sliby.

Naše řeč, ročník 81 (1998), číslo 4, s. 224

Předchozí Zdenka Hrušková: Host? Návštěvník?

Následující Ivana Svobodová: Co všechno je možné v mimoškolní jazykové výchově