Časopis Naše řeč
en cz

Slavistická jazykověda u Bodamského jezera

Bohumil Vykypěl

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Ve dnech 9.–11. října 1997 se v Kostnici uskutečnilo setkání mladých slavistů. Toto setkání zamýšleli jeho iniciátoři Björn Wiemer (Kostnická univerzita) a Markus Giger (Curyšská univerzita) jako pokus o založení skupiny slavisticky zaměřených jazykovědců, jejíž členové by se každoročně mohli scházet a vzájemně diskutovat o svých vědeckých projektech. Skupina s podobným účelem už existuje a nazývá se JungslavistInnen; má však dvě významná omezení: prozatím nepřijímá další členy a členové dosavadní jsou pouze z německy mluvících zemí. Jedním ze záměrů iniciátorů kostnického setkání bylo právě obojí překonat, a to se také podařilo.

Skupina chce být nadále dynamická a otevřená novým členům: kromě stanoveného maximálního počtu padesáti účastníků, daného technickými možnostmi organizace jednotlivých setkání, bude existovat pouze dolní hranice absolvování magisterské zkoušky a horní hranice dosažení habilitace.

Také složení účastníků prvního setkání bylo různorodé: kromě osmnácti účastníků z Německa přijelo jedenáct slavistů z Polska, tři ze Slovenska, po dvou z Ruska a České republiky a po jednom ze Švýcarska a Rakouska.

[156]Jednotlivé přednášky probíhaly paralelně ve dvou sekcích. Konferenční jazyk nebyl stanoven. Příspěvky byly předneseny nejčastěji německy a polsky, ale v diskusích zazněla i hornolužická srbština.

Skupina byla pojmenována jako Evropská slavistická jazykověda – POLYSLAV. Na rok 1998 se plánuje vydání dvou sborníků s písemnými verzemi přednesených referátů.

Uznání patří oběma iniciátorům kostnického setkání, jimž se podařilo celou akci velmi dobře zorganizovat. Příští setkání by se mělo uskutečnit v říjnu 1998 v Berlíně.

(Informace o skupině lze získat i na síti Internet: http://www.coli.uni-sb.de/~tania/polyslav/polyslav.html.)

Naše řeč, ročník 81 (1998), číslo 2-3, s. 155-156

Předchozí Jiří Damborský: Projekt jazykového zákona v Polsku

Následující Marie Krčmová: K sedmdesátinám Jana Chloupka