Časopis Naše řeč
en cz

Význam Staročeského slovníku pro českou historiografii

Petr Čornej

[Články]

(pdf)

-

Tento text byl na autorovu žádost znepřístupněn.

Naše řeč, ročník 81 (1998), číslo 2-3, s. 61-69

Předchozí † Jiří Kouba: Staročeský slovník na prahu dospělosti

Následující Milada Homolková: Dobrodružství lexikografie