Časopis Naše řeč
en cz

Oznámení

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

V tomto čísle Naší řeči otiskujeme vybrané příspěvky z konference, která se v r. 1995 konala v Praze při příležitosti stého výročí narození prof. V. Šmilauera. Naše řeč tím zároveň vzpomíná na vynikajícího českého jazykovědce a dlouholetého člena své redakční rady.

Naše řeč, ročník 80 (1997), číslo 1, s. 1

Předchozí Jiří Kraus: 80 let od založení Naší řeči

Následující Josef Hrbáček: Vladimír Šmilauer — syntaktik

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1