Časopis Naše řeč
en cz

Na slupi, u kostela

[Hovorna]

(pdf)

-

(E. Č., B. L.) O psaní těchto názvů místních byl výklad podán v N. Ř. II, 255. Podle Pravidel českého pravopisu jest psáti Horní město, jde-li o označení části města takto nazývané, Horní náměstí, je-li to jeho název. To platí i o všech jiných jménech podobných.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 6-7, s. 217

Předchozí Módní a moderní

Následující Nejpolitováníhodnější