Časopis Naše řeč
en cz

Pozn. redakce

[Články]

(pdf)

-

Následující dva články uveřejňujeme vědomě v témže čísle i v uvedeném pořadí. První příspěvek objasňuje, že současnou kodifikaci místních jmen na -ice, vycházející pouze z jejich původu, je třeba doplnit, a to zejm. u těch jmen, jejichž původ je nejednoznačný. Příspěvek je tedy v tomto smyslu jakýmsi úvodem pro následující článek, který uvádí návrh na nové pojetí normy spisovného jazyka pro jména na -ice.

Naše řeč, ročník 68 (1985), číslo 5, s. 229

Předchozí František Cuřín: Nejstarší obrozenské divadlo a obrozenská čeština

Následující Libuše Čižmárová: Ty, či ta Nedvědice?