Časopis Naše řeč
en cz

Za Jaroslavem Zimou

Libuše Kroupová, Vladimír Mejstřík

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Je tomu dva roky, co Naše řeč připomněla 80. narozeniny PhDr. Jaroslava Zimy, CSc., jeho záslužnou vědeckou, pedagogickou, metodickou, editorskou a organizátorskou práci, kterou věnoval po dobu více než 50 let mateřskému jazyku.[1] Dnes musíme s bolestí doplnit, že dr. J. Zima dne 29. září 1984 zemřel.

Po studiích na Karlově univerzitě, v Německu a ve Francii působil jako vynikající středoškolský profesor češtiny a francouzštiny. Své pedagogické zkušenosti uplatnil jako zemský školní inspektor. V této významné funkci obětavě a iniciativně pečoval o zvýšení metodické i odborné úrovně vyučování českému jazyku. Dr. Zima byl však především moderní badatel. Jako dlouholetý vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český ČSAV se soustředil na studium stylistiky a lexikologie. Jeho monografie Expresivita slova v současné češtině (Praha 1961) zůstává dodnes základní prací v těchto oborech. Zimova autorská a redakční účast na kolektivních slovníkářských dílech, Příručním slovníku jazyka českého a Slovníku spisovného jazyka českého, vyznamenaných státní cenou (1958) a cenou ČSAV (1972), jakož i jeho neustálý zřetel k popularizaci češtiny byly už zhodnoceny v našem časopise u příležitosti jeho 70. narozenin.[2]

Dr. Jaroslava Zimu budeme vzpomínat nejen jako významného vědce, pedagoga a člověka s velkým obecně kulturním rozhledem. Pro nás bývalé spolupracovníky zůstane především zkušeným a nanejvýš poučeným učitelem a rádcem, který si uměl vážit přátelství a dovedl se o ně se svými mladšími kolegy podělit.


[1] NŘ 65, 1982, s. 31.

[2] NŘ 55, 1972, s. 44—45.

Naše řeč, ročník 67 (1984), číslo 5, s. 261

Předchozí Běla Poštolková: K nedožitým osmdesátinám Miloše Helcla

Následující Ludmila Uhlířová: Cestující jsou povinni se za jízdy držet