Časopis Naše řeč
en cz

K 80. narozeninám Jaroslava Zimy

Redakce

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

17. ledna letošního roku se dožil osmdesáti let dr. Jaroslav Zima, CSc., významný pedagog, lexikograf, lexikolog a badatel v oblasti stylistiky. Jubilantovu obětavou péči o zvyšování odborné i metodické úrovně vyučování českému jazyku, jeho dialektologické studie, jeho autorskou i redakční práci na obou našich akademických výkladových slovnících, jeho dodnes velmi často citovanou monografii Expresivita slova v současné češtině (1961) i jeho editorskou činnost při vydávání českých klasiků po zásluze vysoko ocenil článek v Naší řeči v roce Zimových sedmdesátin (NŘ 55, 172, s. 44n.).

Všichni, kdo měli možnost s Jaroslavem Zimou spolupracovat, váží si ho jako laskavého rádce a upřímného přítele a přejí mu do dalších let hodně zdraví a životní pohody.

Naše řeč, ročník 65 (1982), číslo 1, s. 31

Předchozí Věra Chládková: K šedesátinám Emanuela Michálka

Následující Lumír Klimeš: Podnětné dílo české kvantitativní lingvistiky