Časopis Naše řeč
en cz

Veterinář o mluvě zaměstnanců v jatečnictví a masném průmyslu

Lumír Klimeš

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

V Názvoslovném zpravodaji zemědělském uveřejnil zajímavý příspěvek[1] Milan Vach. Jak už název ukazuje, autor netřídí lexikální jednotky na terminologické, slangové apod. Příklady slangových slov: handl (nákup jatečních zvířat, zaniklo), handlíř (zaniklo), příhon (přesun dobytka na jatky, zanikající), bejk (silný kus vůbec), bakiň (zařízení na stahování kůže, pochází z Baku), kombajn (zařízení na odstraňování štětin, odštětinovač) aj. Zajímavý je kromě slovníkového materiálu i autorův výklad týkající se vlivu techniky a organizace práce na vyjadřování zaměstnanců:

1. Mluva v jatečnictví a masném průmyslu se podstatně změnila za posledních dvacet pět let. Mnoho změn přineslo také poslední desetiletí. 2. Tyto změny souvisí se stále více se uplatňujícím průmyslovým zpracováním masa a s jinou organizací nákupu. 3. Nemalý vliv má i výměna celé generace řezníků a jiných zaměstnanců. 4. Obtížnost práce se podle autorova názoru odráží někdy i v určité drsnosti výrazů.

Váchův článek je cenným příspěvkem k poznání vztahu mluvy k práci a jejím změnám. Jeho význam spatřujeme i v tom, že zaznamenává slova málo známá nebo již zanikající a zaniklá, i když je tento počet celkem malý.


[1] M. Vach, O jazyku, názvosloví či slangu jatečnictví, resp. masného průmyslu. In: Názvoslovný zpravodaj zemědělský, Praha 1979, s. 35n.

Naše řeč, ročník 64 (1981), číslo 5, s. 264

Předchozí Jiřina Novotná-Hůrková: Časopis varšavského střediska jazykovědců-polonistů

Následující Miloslav Churavý: Ke zkratkám názvů národních výborů