Časopis Naše řeč
en cz

Knihy a časopisy zaslané redakci

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Běžná čísla časopisů: Albatros, Československá rusistika, Český jazyk a literatura, Jazykovedný časopis, Język Polski, Kultúra slova, Slovenská reč, Slovo a slovesnost, Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, Život.

Naše řeč, ročník 63 (1980), číslo 5, s. 273

Předchozí Alena Polívková: O názvu nového másla

Následující Jan Petr: Na okraj výročí Ústavu pro jazyk český ČSAV