Časopis Naše řeč
en cz

Knihy a časopisy zaslané redakci

[Editor's notice]

(pdf)

-

Běžná čísla časopisů: Albatros, Československá rusistika, Český jazyk a literatura, Jazykovedný časopis, Język Polski, Kultúra slova, Slovenská reč, Slovo a slovesnost, Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, Život.

Naše řeč, volume 63 (1980), issue 5, p. 273

Previous Alena Polívková: O názvu nového másla

Next Jan Petr: Na okraj výročí Ústavu pro jazyk český ČSAV