Časopis Naše řeč
en cz

Injektovat — injikovat

MR (= Miroslav Roudný)

[Drobnosti]

(pdf)

-

Slovesa injikovat se užívá v oborech přírodovědných. V geologii mluvíme o injikované hornině, například když magma injikovalo rulu, to znamená, že magma v kapalném stavu proniklo pod tlakem do horniny a prosáklo její hmotou. V lékařství má sloveso injikovat dvojí význam. Jestliže injikujeme cévy roztokem, znamená to, že je vstřikováním roztoku zasahujeme. Můžeme však též injikovat roztok a pak se slovesa injikovat používá ve stejném významu i stejné vazbě jako slovesa vstřikovat.

Sloveso injektovat se užívá ve stavebních oborech. Jeho význam je podobný jako u slovesa injikovat. Injektuje se zdivo betonem, injektují se základy injekční směsí.

Přestože tedy jsou význam i použití [270]sloves injikovat a injektovat v základě zhruba stejné, dodržuje se oblast jejich použití velmi důsledně.

Naše řeč, ročník 58 (1975), číslo 5, s. 269-270

Předchozí Pavel Trost: Slova rošťák a roup, roupy

Následující MR (= Miroslav Roudný): Zvěř — zvířata