Časopis Naše řeč
en cz

Slova rošťák a roup, roupy

Pavel Trost

[Drobnosti]

(pdf)

-

1. Je jasné, že slovo rošťák je odvozeno od roští. Jak se vysvětluje jeho význam ‚darebák‘? Starší význam uvedený u Kotta (Dodatky) VII Wegelagerer‘, tj. ‚lapka‘, na to ukazuje: rošťák je ten, kdo se skrývá v roští, v nízkém křoví, aby přepadával a obíral pocestné. Slovo tedy odpovídá německým Strauchdieb, Strauchräuber a bylo pravděpodobně podle nich utvořeno.

U Kotta uvedená slečna z křoví ‚nevěstka‘ se vysvětluje podobně jako rošťák. Podle Kotta má rošťák i význam ‚sedlák‘. To bylo nepochybně hanlivé označení vzniklé v prostředí zaujatém proti sedlákům, snad původem v zločinecké hantýrce.

2. Kdežto etymologický slovník Holuba — Kopečného staví slovo roup ‚červík, hlíst‘ k něm. Raupe ‚housenka‘, Machek ve shodě se Zubatým[1] je považuje za ‚české původem a německé rčení Raupen haben = ‚mít roupy‘ za přejaté z češtiny. Rozšíření německého rčení však vylučuje jeho český původ. České mít roupy je tedy buď z němčiny, anebo vzniklo nezávisle, což by bylo dost zvláštní. České roup má protějšek v polském rup ‚hlíst‘; Machek s jinými je vyvozují ze slovanského slovesného základu představovaného polským rupič ‚znepokojovat‘; sr. polské kaźdy ma swe rupie ‚každý má své starosti‘. Podle toho konkrétní význam postverbálního jména by byl sekundární, což není dost pravděpodobné. Ostatně polské rupić, ruské rupit’ jsou možná z litevského rúpéti ‚znepokojovat, zajímat‘. Zbývá tedy dohad o německém původu i českého roup i polského rup. Fráze mít roupy a Raupen haben se pak zakládá na lidové víře o červu jako původci nemocí, červ v hlavě působí vrtohlavost u zvířat a vrtochy u lidí. Sr. české motolice, německé Mucke (= Mücke) ‚komár‘ a Grille ‚cvrček‘ znamenají v množném čísle ‚rozmary‘, polské gieź (tj. střeček) go napadł o „všelijaké svévolnosti“ apod.


[1] J. Zubatý, Studie a články I. 1 (Praha 1945), s. 249.

Naše řeč, ročník 58 (1975), číslo 5, s. 269

Předchozí EP (= Eva Pokorná), AP (= Alena Polívková): K tvoření obyvatelských jmen ze jmen států

Následující MR (= Miroslav Roudný): Injektovat — injikovat