Časopis Naše řeč
en cz

Stroj — mechanismus

MR (= Miroslav Roudný)

[Drobnosti]

(pdf)

-

V moderní technice se objevují stále častěji stroje které svou velikostí překračují obvyklou představu. V novinářské i odborné praxi proto někdy vznikají rozpaky, zda pro jejich označení vystačíme s názvem stroj, a hledá se název, který by nějakým způsobem naznačoval, že jde o zařízení mimořádně velká. A tak se potom stává, že se v novinách a často i v odborných časopisech objevují slovní spojení těžní mechanismus, stavební mechanismy atp.

Z hlediska ustálené strojírenské terminologie nelze pokládat tyto názvy za vhodné, protože mechanismem se vždy myslí nějaké ústrojí, vnitřní zařízení stroje, nějaká jeho konstrukční část. Mluví se pak o mechanismu hodin, zámku, jeřábu, nebo o otáčivém mechanismu, o klikovém mechanismu motoru atd.

V dějepisu jsme čítali o Archimédových vrhacích mechanismech. Rozuměli jsme tím vlastně stroje nebo podobná samostatná zařízení. Nebylo by však asi vhodné dávat název mechanismus moderním strojům, když dnes už má tento název v odborném vyjadřování jiný, ustálený význam.

Naše řeč, ročník 58 (1975), číslo 3, s. 168

Předchozí MR (= Miroslav Roudný): Prostor / prostora

Následující Marie Těšitelová: Profesor Vladimír Šmilauer osmdesátníkem