Časopis Naše řeč
en cz

Bolševisté!?

[Drobnosti]

(pdf)

-

Není novin, které by denně nepodávaly zpráv o bolševictví a bolševicích, těchto hrobařích ruského národa, ba celého světa. Bezmyšlenkově převzaly z němčiny slovo bolševismus; nyní po upozornění »Naší Řeči« na tento zrůdný tvar slovo to mizí z časopisů a nahrazuje se správným tvarem: bolševictví. Pohříchu ještě zůstal v knížce J. K.: Hrůzy bolševismu, vydané právě u V. Rytíře v Praze … V odpolední »Národní Politice« referent správně vytýká titulu knížky slovo bolševismus, ale sám utvořil nový nemožný výraz: bolševista; píše o bolševistických ukvapenostech a praví, že nejřvavější bolševisté se rekrutovali ze špiclů bývalé carské vlády. Ale bolševista je zrovna taková nerůda jako bolševismus. Když místo bolševik — bolševista, pak by musilo býti dovoleno také říkati a psáti místo chlapík — chlapista, m. básník — básnista, m. Toník — Tonista a m. Kubík — Kubista. Tedy jenom ne čerta vyháněti ďáblem!

Naše řeč, ročník 3 (1919), číslo 4, s. 117

Předchozí B.: Divoké kvítí

Následující Čechoslovák