Časopis Naše řeč
en cz

Čechoslovák

[Drobnosti]

(pdf)

-

Prof. P. Raimund Fišer z Broumova také se diví, proč se u nás zavádí nemožné slovo Čechoslovák, a navrhuje místo toho: Čechoslovan, což znamená českého Slovana, kdežto Čechoslovák jest český Slovák, tedy Slovák v Čechách usídlený. Ale naše noviny výrazem Čechoslovák míní něco docela jiného, t. Čecha a Slováka; pak ovšem by se toto slovo musilo také jinak psáti, totiž Čecho-Slovák, v množném čísle Čecho-Slováci a příd. jméno československý. Srv. Rakousko-Uhersko, srbsko-turecká válka a pod. Čechoslovan a českoslovanský nenahradí to, co noviny vyjádřiti chtí. Přídavné jméno česko-slovenský jest utvořeno správně, jen by se mělo také správně psáti s dělítkem uprostřed. Čechoslovák však i ve správném způsobu psaní zůstává nezdařeným novotvarem, ač ovšem již asi v jazyce zůstane. Pišme tedy aspoň správně: Čecho-Slovák.

V posledních dnech zvl. mnoho se píše o »Německo-Rakousku«. To jest opět tvar nesprávný; slovo to znamená Německo a Rakousko. Noviny však míní německé Rakousko a tu by se musilo psáti správně: Německorakousko, jako Čechoslovan, Čechoněmec (= český Němec). Některé časopisy k našemu potěšení vycítily nesprávnost slova Německo-Rakousko a píší pěkně: německé Rakousko. — Rychlík mezi Prahou a Vídní není pražskovídeňský, nýbrž pražsko-vídeňský. To šibalské dělítko — zdá se — bude novým bičem na naše noviny!

Naše řeč, ročník 3 (1919), číslo 4, s. 118

Předchozí Bolševisté!?

Následující Opakování předložky »mezi«