Časopis Naše řeč
en cz

K stému výročí narozenin J. F. Hrušky

Jaroslav Voráč

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

V letošním roce je tomu již sto let, co se v Peci pod Čerchovem (dne 6. června 1865) narodil chodský dialektolog a národopisec Jan František Hruška. Vzpomínáme ho zde především jako autora slovníku chodského nářečí (Dialektický slovník chodský, Praha 1907), na svou dobu vynikajícího a dodnes velmi cenného díla. Jeho dokladový materiál nejen přesně a výstižně osvětluje významovou stránku slov, ale zabírá uvědoměle i charakteristické prvky hmotné a duchovní kultury chodského lidu.

Dlouhá řada článků a studií národopisných z okruhu chodských lidových tradic, podaná někdy volnějším beletrizujícím slohem, vždy však s hlubokou zaníceností a láskou k chodskému kuturnímu dědictví i nářečí, má zajisté dodnes svou materiálovou hodnotu.

Přes citové zaujetí autorovo je chodský jazykový materiál v jeho pracích podán střízlivě, věrně a spolehlivě v duchu filologického školení Gebauerova. Jeho charakteristika chodského nářečí (O hláskosloví chodském, Listy filologické 18, 1891) je spolu s jeho slovníkem dodnes nejdůležitějším pramenem pro poznání chodského nářečí z konce 19. století a spolu s pracemi o několik let staršího vrstevníka Hruškova J. V. Duška (Hláskosloví nářečí jihočeských I—III, Praha 1894, 1897, 1908) i nezbytným předpokladem pro poznání staršího stavu nářečí jihozápadních Čech.

Naše řeč, ročník 48 (1965), číslo 3, s. 188

Předchozí Antonín Tejnor: Diskuse o spisovné slovenštině a péče o kulturu spisovné češtiny

Následující Miloš Helcl: III. celostátní spartakiáda zahájila