dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Václav Vážný

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Dne 6. července 1962 se dožívá sedmdesáti let významný český jazykovědec PhDr. Václav Vážný, profesor českého jazyka na filosofické fakultě University Karlovy a člen vědecké rady Ústavu pro jazyk český ČSAV. Toto dvojčíslo Naší řeči, přinášející vedle úvodního článku o badatelském díle a ostatním působení jubilantově řadu dialektologických studií především z okruhu jeho nejbližších českých vědeckých odchovanců, věnuje redakce svému dlouholetému váženému spolupracovníku a bývalému členu redakční rady zároveň s upřímným přáním dobré životní pohody a nových a nových pracovních úspěchů v mnoha dalších letech.

Příspěvky věnované profesoru Vážnému k životnímu jubileu jeho někdejšími žáky z dob jeho působení na filosofické fakultě University Komenského přinese v 2. čísle letošního ročníku slovenský Jazykovedný časopis.

Naše řeč, ročník 45 (1962), číslo 5-6, s. 129

Předchozí Kch (= Jaroslav Kuchař): Ostaršování, ustaršování?

Následující Jaromír Bělič: Sedmdesát let profesora Václava Vážného