dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Ministerstvo školství a národní osvěty

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

přiřklo z položky loňského rozpočtu, určené na stálý dozor jazykový, redakční radě Naší Řeči 5000 K na podporu jejích snah směřujících k očistě, povznesení a k vědeckému probadání jazyka mateřského.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 1, s. 32

Předchozí Zapraviti

Následující František Bílý: Z mých vzpomínek na Jana Gebauera, V. 1.