Časopis Naše řeč
en cz

Zapraviti

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. P.) »Zapraviti něco« (dluh, škodu, daň) ve smyslu »zaplatiti něco, co jsem platiti povinen, abych byl práv«, je rčení správné. Proti větě »k zapravení daní se povolují splátky« není tedy co namítati, leda to, že by Čech povoloval spíše splátky na něco, ne k něčemu.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 1, s. 32

Předchozí Zákampí

Následující Ministerstvo školství a národní osvěty