Časopis Naše řeč
en cz

Ministerstvo školství a národní osvěty

[Editor's notice]

(pdf)

-

přiřklo z položky loňského rozpočtu, určené na stálý dozor jazykový, redakční radě Naší Řeči 5000 K na podporu jejích snah směřujících k očistě, povznesení a k vědeckému probadání jazyka mateřského.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 1, p. 32

Previous Zapraviti

Next František Bílý: Z mých vzpomínek na Jana Gebauera, V. 1.