dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Psaní názvů nových krajů a okresů

František Váhala

[Okénko z naší poradny]

(pdf)

-

Než bylo 16. ledna t. r. oznámeno rozdělení našeho státu na nové menší územní celky, zvané opět kraje, odpovídala poradna Ústavu pro jazyk český na dotaz, jak názvy nových krajů psát, zda s velkým počátečním písmenem, či s malým. Nové kraje nejsou — na rozdíl od starých — pojmenovány podle sídla krajských národních výborů (kraj Pražský, kraj Brněnský atd.), nýbrž podle zeměpisného určení území, které kraj zaujímá. Tedy jižní Čechy zaujímá kraj Jihočeský, střední Čechy kraj Středočeský, jižní Moravu kraj Jihomoravský, západní Slovensko kraj Západoslovenský atd. Už z toho, jak jsme názvy těchto krajů napsali, je zřejmé naše rozhodnutí: Názvy nových krajů se budou psát [128]obdobným způsobem jako názvy krajů dosavadních. Vlastním jménem kraje bude i zde přídavné jméno a jen to se bude psát s velkým počátečním písmenem, ať stojí před slovem kraj, nebo za ním (Severomoravský kraj nebo kraj Severomoravský).

Názvy kraj Pražský, kraj Ostravský, kraj Bratislavský atd. se novou územní organizací našeho státu stávají tak říkajíc názvy historickými; historik nebo spisovatel bude je však i nadále psát s velkým písmenem, právě tak jako píšeme třeba kraj Prácheňský v pojednání o starém českém rozdělení země na kraje.

Pravidlo, že nemáme-li na mysli správní jednotku nazývanou kraj, nýbrž jen obecně krajinu, píšeme takový název s písmenem malým, zůstává i nadále v platnosti. Jako jsme psali kraj pardubický, kraj pražský (tj. okolí Pardubic, Prahy), tak budeme i nyní psát např. kraj jihočeský, jihočeský kraj, myslíme-li krajinu jihočeskou, a nikoli administrativní jednotku našeho státu, jejímž „hlavním“ městem jsou České Budějovice.

Jména okresů se budou psát rovněž stejným způsobem jako dosud. Úřední, oficiální jméno okresu se skládá ze slova okres a jména města, v němž má své sídlo okresní národní výbor; např. okres Beroun, okres Nový Jičín, okres Praha-západ, okres Brno-venkov atd. (jsou to pojmenování s tzv. nominativem jmenovacím, jímž je zde jméno města).[1] Praha-západ, Praha-východ, Brno-venkov, Ostrava-město atd. píšeme vždy se spojovací čárkou, spojovníkem. — Názvy jako okres berounský nejsou oficiálním pojmenováním okresů, a proto se píší jen s počátečními písmeny malými.


[1] O nominativu jmenovacím viz Fr. Daneš, Nominativ jmenovací, Jazykový koutek Čs. rozhlasu. První výběr, Praha 1949, s. 211n., a Naše řeč 33, 1949, s. 54n.

Naše řeč, ročník 43 (1960), číslo 3-4, s. 127-128

Předchozí Miloš Helcl: Samoobsluhy

Následující Jaromír Bělič: Patnáct let nové republiky a český jazyk