Časopis Naše řeč
en cz

Před novým vydáním příručky spisovné výslovnosti

Redakce

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Když r. 1955 vyšla příručka Výslovnost spisovné češtiny, její zásady a pravidla, kterou na základě jednání ortoepické komise Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd zpracoval Bohuslav Hála, splnilo se konečně přání všech, kteří veřejně mluví a usilují o kulturu mluveného projevu. Dostalo se nám konečně oficiální příručky, která stanovila pravidla spisovné výslovnosti domácích českých slov. Když Naše řeč (39, 1956, s. 166n.) přinesla o této nanejvýš potřebné knize referát, zakončil jej recenzent Vl. Staněk zjištěním, že tato kniha „jistě přispěje ke zvýšení zájmu o otázky spisovné výslovnosti“, neboť ji „uvítají především učitelé, herci a rozhlasoví pracovníci“, že však „prospěje i ostatním uživatelům spisovného jazyka“. A jeho slova se do písmene splnila. Kniha měla opravdu velký ohlas, je už delší dobu rozebrána a veřejnost volá po novém jejím vydání. Československá akademie věd se proto rozhodla vyhovět tomuto přání veřejnosti a nové vydání připravuje. Protože však první vydání „Výslovnosti spisovné češtiny“, jak se praví v její předmluvě, nebylo míněno jako kodifikace definitivní, zejména ne v podrobnostech, chce další vydání přihlédnout jak ke zkušenostem, které byly od r. 1955 získány, tak ke všem připomínkám odborné veřejnosti. Obracíme se proto i na čtenáře Naší řeči, kteří se zajímají o otázky spisovné výslovnosti, aby své připomínky a návrhy zaslali do konce května t. r. ortoepické komisi Ústavu pro jazyk český, Praha-Malá Strana, Valdštejnská 14, do rukou sekretářky komise R. Kosinové.

Redakce

Naše řeč, ročník 43 (1960), číslo 3-4, s. 116

Předchozí Jiří Cejpek: Jazykovědné přednášky v pražské Lidové universitě

Následující František Cuřín, František Váhala: Z knih, časopisů a novin