Časopis Naše řeč
en cz

Nemilé jazykové a pravopisné chyby u vrcholných institucí při slavnostních okamžicích

B. Hk (= Bohuslav Havránek)

[Drobnosti]

(pdf)

-

V programu Slavnostního koncertu, který pořádalo Národní divadlo k 42. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, je autor baletu „Plameny Paříže“ přepsán chybně jako Asafěv; Rudé právo v referátu o této oslavě samo toto psaní opravilo a správně jej píše Asafjev. Aby přepis ruských jmen do češtiny byl jednotný a přesný, vyšly zásady jejich přepisu i v novém vydání Pravidel českého pravopisu, a to i v menším, školním vydání; je tedy již načase, abychom se doslali z chaosu, který vládl po r. 1945.

V pozvánce na valné shromáždění Československé akademie věd konané v listopadu m. r. čteme s úžasem 2. pád zájmena „jej“ (zúčastní se jej, tj. zahájení), tvar sice obvyklý v obecné češtině, ale ve spisovném jazyce dosud pokládaný za chybný. I úřad presidia ČSAV by měl dbát na správnost spisovného jazyka na svých tiskopisech, a to i tehdy, zaviní-li omyly tiskárna.

V 45. č. Tvorby čtli jsme se zájmem výběr citátů hodnotících Sovětský svaz, ale neradi jsme čtli tvar „sověti“ v citátu z amerického tisku: Amerika dlouho neměla ve světě důstojného partnera. Teď ho má a začíná být otázkou, zdali mají sověti důstojného partnera… Má být ovšem Sověty.

Naše řeč, ročník 43 (1960), číslo 1-2, s. 63

Předchozí Jaroslav Machač: Novinářská čeština

Následující Karel Sochor: Sputník a luník